«Ναυπηγικοί προβληματισμοί» - Στο κεφάλαιο αυτό έχουν συγκεντρωθεί δημοσιεύσεις που είδαν το φως την περίοδο 1954-1987, που είχαν τραβήξει την προσοχή μου και που σκιαγραφούν ναυπηγικούς προβληματισμούς και κάποια επιτεύγματα συναδέλφων μου.

 


«Φωτογραφικά τεκμήρια» - Περιλαμβάνονται φωτογραφίες της ιστορουμένης περιόδου, χωρίς να διεκδικείται κάποια συγκεκριμένη καταγραφή ούτε πληρότης. Απλώς υπενθυμίζονται τύποι και μεγέθη πλοίων που δεν υπάρχουν πια. Οι φωτογραφίες υπήρχαν στο προσωπικό αρχείο των Αλέξ. & Κων. Φιλίππου εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Πλοηγηθείτε από τις επιλογές της αριστερής στήλης

Σελίδες: 1 | 2 |  3