Εισαγωγή


Για να πάρει ο αναγνώστης μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα των όσων συνέβησαν στη ναυτιλιακή και ναυπηγο-επισκευαστική δραστηριότητα της ιστορουμένης περιόδου, των προβληματισμών, των θέσεων και των έργων της εποχής, σε χωριστά αυτοτελή κεφάλαια, έχουν περιληφθεί στον Τόμο 3 οι τίτλοι:


«Ναυπηγικά τεκμήρια» - Προέρχονται από τα αρχεία του Αλεξάνδρου και του Κωνσταντίνου Φιλίππου, ασχέτως του ποίος ήτο ο δημιουργός τους.

Στο Τμήμα 1 προβάλλονται οι επί σειρά ετών προσπάθειες για νομοθετική ρύθμιση

 


του επαγγέλματος του ναυπηγού και της εξασκήσεως των συναφών ναυπηγικών και μηχανολογικών εργασιών καθώς και τις ναυπηγικές μελετητικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις της εποχής όπου αναδεικνύεται η απόσταση που υπάρχει μεταξύ του τότε και του σήμερα.


Σελίδες:  1  | 2 | 3