Παράλληλα αρχίζει και η δική μου ιστορία, από παιδί στο Ναύσταθμο του Β.Ν. της Σαλαμίνος, στις ημέρες του Πολέμου και της Γερμανικής κατοχής, στις ναυπηγικές σπουδές μου, κι εμένα στη Γλασκώβη, την εποχή του 1950 πλέον, στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία κατ' αρχάς στο Lloyd's Register of Shipping και στη συνέχεια ως ελεύθερου επαγγελματία, μέχρι περίπου το τέλος του 20ου αιώνα.

Οι δικές μου καταγραφές στηρίζονται σε στοιχεία που υπάρχουν ακόμα στα χέρια

 


μου και σε αναμνήσεις από γεγονότα που παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα, μέσα στο ναυπηγικό και το ναυτιλιακό γίγνεσθαι της εποχής. Όπου είναι δυνατόν αναφέρω καταλόγους με ονόματα που περιλαμβάνουν πρόσωπα που χαρακτήρισαν την εποχή μας με την διαδρομή τους, καθώς και άλλα ανεξάρτητα ονόματα, που επηρέασαν την δική μου επαγγελματική δραστηριότητα.

Φωτογραφίες, μερικά έγγραφα και δείγματα εξωφύλλων από ενδιαφέροντα βιβλία και τεύχη διανθίζουν τα


Σελίδες: 1 | 2 |  3  | 4