Κατά την διάρκεια της 25ετούς παραμονής του στις τάξεις του τοποθετείται κυρίως σε επίκαιρες θέσεις που έχουν να κάνουν είτε με παραλαβές είτε με επισκευές πολεμικών πλοίων στην Γαλλία, ενώ στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, τοποθετείται στην υπηρεσία Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων, που τότε ήτο αρμοδιότητος του Βασιλικού Ναυτικού.

Αυτό τον φέρνει σε επαφή με την εμπορική μας ναυτιλία και τα προβλήματα του ναυπηγο-επισκευαστικού κλάδου του τόπου και του επαγγέλματος του
 


ναυπηγού, στα οποία προσπαθεί να παρέμβει με θετικό τρόπο.

Με το πέρας του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και την παραίτησή του από τις τάξεις του Β.Ν. δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας και συμβάλει, μέσω της ειδικότητός του, στην ανόρθωση της εμπορικής ναυτιλίας και της βιομηχανίας που την στηρίζει.
Έτσι γνωρίζει και συναλλάσσεται με τους περισσοτέρους από τους εφοπλιστές που σιγά - σιγά πραγματοποίησαν το μεγάλο ναυτιλιακό θαύμα της Ελλάδος.


Σελίδες: 1 |  2  | 3 | 4