Επίσης κάποια αρχεία από το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος και το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμουπόλεως των οποίων ανέλαβα την ψηφιοποίηση. Το υλικό περιλαμβάνει ναυπηγικά σχέδια πλοίων που κάποτε σημάδεψαν με την παρουσία τους την Ελληνική ναυτιλία και την ναυπηγική δραστηριότητα, προδιαγραφές κατασκευής, εκθέσεις και πραγματογνω-μοσύνες κάποιων ναυτικών συμβάντων, φωτογραφίες και λοιπά. Αναφορά γίνεται σε παλαιά αρχεία του Πολεμικού μας Ναυτικού και σε έγγραφα συγκεκριμένων γεγονότων της Επιθεωρήσεως Εμπορικών

 


Πλοίων του τότε Υ.Ε.Ν. Λόγω τμηματικής συγκεντρώσεως του ως άνω υλικού, το κάθε ένα από τα ανωτέρω κεφάλαια έχει ήδη κατατεθεί χωριστά σε Ναυτικά Μουσεία, Ναυτιλιακούς και Ναυπηγικούς Φορείς και Βιβλιοθήκες, ενώ το μεγαλύτερο μέρος από το πρωτότυπα υλικό που χρησιμοποιήθηκε έχει κατατεθεί κυρίως στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, στο Βιομηχανικό Μουσείο Ερμουπόλεως και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας.

Απρίλιος 2010


Σελίδες: 1| 2 |  3