Με τις ανωτέρω σκέψεις απεφάσισα να καταγράψω ηλεκτρονικά αφ’ ενός μεν ότι υλικό υπήρχε ακόμα στα αρχεία του γραφείου μου αρχίζοντας από εκείνα του πατέρα μου Αλεξάνδρου Φιλίππου και συνεχίζοντας με αρχεία που ορισμένοι συνάδελφοι και μουσειακοί φορείς εξέφρασαν την επιθυμία να μου εμπιστευθούν. Η εργασία μου δεν επιζητεί τίτλους πληρότητας. Είναι προϊόν ερασιτεχνικής προσωπικής προσφοράς μου και ελπίζω να εύρει μιμητές στο μέλλον. Το περιεχόμενο της ψηφιακής καταγραφής συνοψίζεται σε 568

 


φακέλους με 2762 αρχεία, ολικού μεγέθους 5,5 GB και περιέχει τα συγκεντρωτικά κεφάλαια «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ (Ι) & (ΙΙ) και τα θεματικά «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ». Τα αρχεία που περιλαμβάνονται καλύπτουν την περίοδο 1920-2010 κα είναι των: Αλεξ. Φιλίππου, Κων. Φιλίππου, Δημ. Καπαϊτζή, Δημ Ανδριτσόπουλου, Ορ. Βαλασάκη, Αντ. Αντωνίου, Χρ. Σαρηγιαννίδη, Φώτη Βολίκα, Ανδρέα Ερμογένη, Ιων. Λίβα, Δημ. Αναστασιάδη.


Σελίδες: 1|  2  | 3