Η ενασχόλησή μου με την συγγραφή του βιβλίου μου «ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ 1900-2000», που δημοσιεύθηκε το 2007, με οδήγησε στην ανακάλυψη ότι πολύ έντυπο υλικό του αρχείου μου άρχιζε να φθείρεται λόγω χρόνου. Αυτό μου έκανε προφανές ότι παρόμοιο υλικό που ήταν στα χέρια άλλων συναδέλφων ναυπηγών και φορέων, εάν δεν είχε ήδη καταστραφεί, θα είχε την ίδια τύχη.

Έτσι μία περίοδος ναυπηγικής δραστηριότητας του περασμένου αιώνα στη χώρα μας, ιδιαίτερα έντονης για μία

 


εικοσαετία περίπου μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με τα μέτρα της εποχής βεβαίως, θα ήταν καταδικασμένη στη λήθη. Η ραγδαία ανάπτυξη της ναυπηγικής επιστήμης και των υπολογιστικών μεθόδων, του μεγέθους και του τύπου των πλοίων, των μεθόδων κατασκευής κλπ μέσα στα τελευταία πενήντα και πλέον χρόνια δημιουργεί ένα «ναυπηγικό χάσμα» που οι νεότεροι επιστήμονες αγνοούν σήμερα τελείως.
Εξ άλλου είναι παραδεκτόν από όλους ότι η ιστορία είναι αυτή που δημιουργεί τον πολιτισμό ενός λαού.


Σελίδες:  1  | 2 | 3