Αυτά αναφέρονται στον «Πρόλογο» του βιβλίου μου. Το πόνημά μου αυτό αποτελείται από τρεις τόμους. Ο Τόμος 1 περιλαμβάνει το αφηγηματικό μέρος και υπάρχει αποκλειστικά σε έντυπο μορφή, ενώ οι Τόμοι 2 και 3, στηρίζουν τα ιστορούμενα με την μορφή αρχείων, άρθρων και εντύπων, μελετών και σχεδίων, αναμνηστικών και φωτογραφιών. Οι Τόμοι 2 και 3 υπάρχουν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Ελπίζεται ότι με την βοήθεια των «Περιεχομένων» η πλοήγηση στην

 


ιστοσελίδα αυτή, θα είναι εύκολα προσιτή στον κάθε αναγνώστη και θα του επιτρέπει να ανακαλύψει ή να αναμνησθεί κάποια γεγονότα και πρόσωπα, που είχαν σχέση με ναυπηγικά, ναυτιλιακά αλλά και κοινωνικά δρώμενα κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα.

Το παρουσιαζόμενο υλικό δεν διεκδικεί κάποια ιστορική πληρότητα, απλώς αποτελεί το σημαντικότερο μέρος από τα αρχεία που απομένουν στα χέρια μου.

Κωνσταντίνος Φιλίππου


Σελίδες: 1 |  2