Ναυπηγικοί Προβληματισμοί:
Κατάλογος κειμένων τρίτων που εδημοσιεύθησαν στον Τύπο 1954-1987

» Τα προς αντικατάστασιν των Λίμπερτυς Ιαπωνικής κατασκευής «Φρήντομσιπς» - Άρθρο - 1967 - Ναυτικά Χρονικά
» Liberty replacement - Άρθρο - 1967 - Shipping & Shipbuilding Record
» The Freedom Ship, Prototype «Chian Captain» SD 14 - Άρθρο - 1967 - Shipping & Shipbuilding Record
» Η υποδομή & το ναυπηγείο της Κυνοσούρας - Αρθρα - 1970 - Ναυτικά Χρονικά
» «Ακουάριους» Το πρώτο εδώ ναυπηγούμενον κρουαζιερόπλοιο - Άρθρο - 1970 - Ναυτικά Χρονικά
» Αγοραί πολυτελών τουριστικών - Άρθρο - 1970 - Ναυτικά Χρονικά
» Η βάσις Περάματος - Επιστολή - Ι. Χολέβας - 1970 - Ναυτικά Χρονικά
» Η ανέλκυσις του επιβατηγού πλοίου «Αγαμέμνων» - Νικ. Ασφή - 1971 - Τεχνικά Χρονικά


Σελίδες: 1 | 2 |  3  | 4 | 5