Ναυπηγικά Τεκμήρια
Τμήμα 2: Ναυπηγικές προδιαγραφές, προτάσεις, μελέτες, κοστολογήσεις, έγγραφα κ.λπ. - 1955-1980

» Σχέδιον δημιουργίας επισκευαστικής βάσεως και ναυπηγείου εις Ποσειδωνίαν 1975
» Μ.V. "Sea Victory", damage report 1976
» M.V. "Silver Bay", damage survey, 1980
» Απλοποιημένες οδηγίες διά τον προϋπολογισμόν της διαγωγής και της ευσταθείας του πλοίου, Θ. Φραγκουλάκης 1980
»

M.V. "Kavo Grossos", grain & stability booklet 1980


Σελίδες: 1 | 2 | 3 |  4