Ναυπηγικά Τεκμήρια
Τμήμα 2: Ναυπηγικές προδιαγραφές, προτάσεις, μελέτες, κοστολογήσεις, έγγραφα κ.λπ. - 1955-1980

» "Καμέλια", Μελέτη καθορισμού γραμμής φορτώσεως 1962
» Γεωργίου Ψαρρού, γραμμαί σκάφους 1965
» Yacht "Niki", condition survey 1962
» Α/Π "Σάντα Μαρία", υπολογισμοί καταμετρήσεως 1962
» Α/Π "Ειρήνη", ανακαταμέτρησις 1963
» "Fotis", calculation of scantlings 1963
» "Kastriani", calculation of scantlings 1963
» "Richmond", damage survey 1964
» Δ/Π "Strib", επιθεώρηση 1965
» Προϋπολογισμός κατασκευής επιβατηγού - οχηματαγωγού 49,6μ. Π. Σπανιάς 1970
» M.V. "Elias L.", trim & stability diagrams 1971


Σελίδες: 1 | 2 |  3  | 4