Ναυπηγικά Τεκμήρια
Τμήμα 2: Ναυπηγικές προδιαγραφές, προτάσεις, μελέτες, κοστολογήσεις, έγγραφα κ.λπ. - 1955-1980

» "D.C. Anastassiades & A.Ch. Tsortanides Yard No30", Flooding calculations 1959
» Παρατηρήσεις επί του προγράμματος, 2ος κύκλος, 1960
» Καταμέτρησις Ρ/Κ "Θησεύς" 1960
» Φ/Γ "Αγιος Δημήτριος", μελέτη καθορισμού γραμμής φορτώσεως 1961
» Φ/Γ "Αγιος Δημήτριος", μελέτη αντοχής 1961
» "ΝΑΒΙ" Ναυπηγική Βιομηχανία - προσφορά για ναυπήγησιν χαλύβδινης θαλαμηγού 19,0μ. 1961
» Ιωάννης Ροντήρης, προϋπολογισμός κατασκευής σιδηρού σκάφους 8.0μ. 1962
» Jamboising of T-2 tanker 1961-62
» S.S. "Irene", specification for conversion to fuel oil burning 1961
» "Kamelia", D.C. Anastassiades & A.Ch. Tsortanides, flooding calculations 1962


Σελίδες: 1 |  2  | 3 | 4