Ναυπηγικά Τεκμήρια
Τμήμα 2: Ναυπηγικές προδιαγραφές, προτάσεις, μελέτες, κοστολογήσεις, έγγραφα κ.λπ. - 1955-1980

» Μελέτη πετρελαικάτου Ε.Ε.Π. 1956-57
» Μελέτη πλοηγίδος Π.Σ.Π. 1956-57
» Βασικαί προϋποθέσεις διά δρομολόγησιν πορθμείων κλειστών υδάτων (χειρόγραφος πρόταση) 1956-57
» Προς την υπηρεσίαν εντελλομένων εξόδων 1956
» Έκθεσις εκτιμήσεως των φορτηγών πλοίων "Κεχρέα", "Κόνιτσα", "Νικόλαος Επιφανειάδης" 1956
» Price of ships 1956
» Φ/Γ "Σπύρος", μελέτη καθορισμού γραμμής φορτώσεως 1957
» Καταμέτρησις κατά τον κανόνα του Σουέζ του Δ/Π "Βέλγιον" 1959
» Specification oil fuel conversion and moficiations to "Armenistis" 1959


Σελίδες:  1  | 2 | 3 | 4