Ναυπηγικά Τεκμήρια
Τμήμα 1: Αρχείο δημοσιεύσεων και εγγράφων με Αρχές και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος - 1943-1983 των Αλεξ. & Κων. Φιλίππου

» Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος, πρακτικό αρ.18, 30.11.1979
» Επαγγελματικά θέματα διπλωματούχων ναυπηγών
» Επιστημονική επιτροπή ναυπηγικής τεχνολογίας
» Να αποσυρθεί το Σ/Ν περί ναυτικού επιμελητηρίου ζητά το Τ.Ε.Ε. 03.12.1979
» Ανάθεση έργου σε ομάδα επιστημόνων για τη μελέτη θεμάτων ναυπηγικής τεχνολογίας 11.01.1980
» Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος, ορισμός μέλους 12.01.1980
» Τρεις εποικοδομητικές προτάσεις 27.01.1980
» Ναυτιλιακή Επιθεώρησις, είναι αναρμόδιοι
» Ο μεγάλος ένοχος είναι το πλαίσιο ελέγχου της αξιοπλοΐας των ελληνικών εμπορικών πλοίων 14.03.1983


Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6  | 7