Ναυπηγικά Τεκμήρια
Τμήμα 1: Αρχείο δημοσιεύσεων και εγγράφων με Αρχές και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος - 1943-1983 των Αλεξ. & Κων. Φιλίππου

» Το Τ.Ε.Ε. συμβάλλει προθύμως εις την εκπόνησιν υπό του Υ.Ε.Ν. κανονισμών ευσταθείας πλοίων 02.12.1967
» Το ναυάγιον του Ε/Γ "Αγαμέμνων" 06.04.1967
» Επιβεβλημένη η συμμετοχή εκπροσώπων Τ.Ε.Ε. σε επιτροπές του υπουργείου Ναυτιλίας 14.09.1974
» Αναγκαία η συμμετοχή του Τ.Ε.Ε. σε διεθνή ναυτιλιακή διάσκεψη 21.09.1974
» Πρόσκληση για δραστηριοποίηση όλων των συναδέλφων μελών του Τ.Ε.Ε. 20.09.1975
» Τεχνικό Επιμελητήριον της Ελλάδος, προς την διοικούσαν επιτροπήν 01.10.1975
» Καθορισμός ορίων επαγγελματικής δραστηριότητος αποφοίτων τεχνικής και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως 07.11.1978


Σελίδες: 1 | 2 | 3 |  4  | 5 | 6 | 7