Εισαγωγή


Περιλαμβάνει άρθρα, ιστορικές καταγραφές και περιγραφές, από την προσωπική, την κοινωνική και την επαγγελματική ζωή μου, επιλεκτικά άρθρα και μελέτες μου, που μέσα από τα δικά μου τα μάτια δίνουν μία εικόνα της τότε ζωής, ενώ μέσα από κείμενα που σχετίζονται με το επάγγελμα, παρουσιάζονται οι γενικότερες ναυτιλιακές και ναυπηγικές δραστηριότητες και προβληματισμοί μου, καλύπτοντας την περίοδο 1954-2006.

 


Εδώ έχει περιληφθεί ένας κατάλογος με τίτλο «Από ημερολόγια και ταμεία, ονόματα πελατών & συνεργατών», που περιλαμβάνει τα ονόματα των πλοιοκτητών με τους οποίους είχα την τύχη να συνεργασθώ. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να θεωρηθεί ως μία αναμνηστική αναφορά σε ανθρώπους και εταιρείες που διέγραψαν μία ιστορία στο ναυτιλιακό γίγνεσθαι κατά την εποχή της επαγγελματικής μου παρουσίας στον Πειραιά.


Σελίδες:  1  | 2 | Πλοηγηθείτε από τις επιλογές της αριστερής στήλης