Τμήμα 3: Περίοδος ως ελεύθερου επαγγελματία 1945 - 1972

» Επιστολή "Handris Steamship Co Ltd" Alexandria
» Έγγραφα προς Τ.Ε.Ε. επί επαγγελματικών θεμάτων 1943 - 1947
» Ελληνικός Νηογνώμων 1946
» Έγγραφο Ακαδημίας Αθηνών 1948
» Ατμοπλοΐα Τόγια - Επιστολές και "Κυκλάδες" από 1938
» Έγγραφα Σ.Ε.Ν.Α. & Α.Ε.Ε.Ν.Α. 1957 - 1968
» Επιστολή προς Ατμοπλοΐα Τυπάλδου 1959
» Απόσπασμα από έλεγχο "Carisima" Χανδρή 1962
» Αποσπάσματα κανονισμών Ε.Ε.Π.
» Βιογραφικά
» Πένθη
» Κατάλογος φακέλων που απομένουν σήμερα