Τμήμα 2: Περίοδος ως Αξιωματικού Β.Ν. 1920 - 1945

» Έγγραφα προς Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, Τεχνικό Επιμελητήριο κ.λπ.
σχετικά με ναυπηγική δραστηριότητα εις Πειραιά 1931-1933
» Ευχητήρια από πλοία στόλου 1935
» Προαγωγή εις Αντιπλοίαρχον 1938
» Φύλλο Πορείας προς Γ.Ε.Ν./Γ3 1941
» Τοποθέτηση σε Ε.Ε.Π. 1941
» Επιστολή Ιππολύτου Παπαβασιλείου 1941
» Έγγραφα Υπ. Εθνικής Αμύνης 1942-1944
» Αποστρατεία 1945
» Απόσπασμα Μητρώου 1945


Σελίδες: 1 |  2