φωτογραφίες κλπ δικά μου, αλλά και άλλων συναδέλφων και φίλων, που αναφέρονται ονομαστικά και που θέλησαν να μου τα εμπιστευθούν.

Τα περιεχόμενα είναι κατά ένα μέρος τεχνικού, ναυπηγικού ενδιαφέροντος, αλλά περιλαμβάνονται επίσης κείμενα και ιστορικές αναδρομές άλλων προσανατο-
λισμών, όπως παραδείγματος χάριν, του προσκοπισμού.
Πέραν των ανωτέρω διατίθενται σε μορφή ηλεκτρονικών καταγραφών DVD πληθώρα ναυπηγικών σχεδίων πλοίων, φωτογρα-

 


φιών, αρχείων και εγγράφων, οι κατω-
τέρω τίτλοι εργασιών και παρουσιάσεων:

  • Ναυπηγικές ηλεκτρονικές καταγραφές
  • Ναυπηγικές αναδρομές

    Τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από τον συγγραφέα σε DVD (δείτε τα περιεχόμενα).

    Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω συνέγραψα το μικρό ιστορικό άρθρο «Μαντώ - Ένα πλοίο», το οποίο παραθέτω στην ιστοσελίδα αυτή χωριστά.

    Κωνσταντίνος Α. Φιλίππου

  • Σελίδες: 1 |  2