Εισαγωγή


Στον πρόλογο του βιβλίου μου «Διαδρομή ενός αιώνα 1900 - 2000» έγραφα: «Τώρα, στο δειλινό του βίου μου, ένιωσα την ανάγκη να καταγράψω όσα γραπτά μου κληροδότησε ο πατέρας μου και όσες μνήμες μου έχουν μείνει ακόμα στο μυαλό και στα εναπομείναντα αρχεία μου. Αυτή η ανάγκη δεν πηγάζει από κάποια επιθυμία αυτοπροβολής αλλά από το πιστεύω μου ότι τα ιστορικά γεγονότα πρέπει να καταγράφονται, έστω και με τον τρόπο που τα είδε και τα ερμήνευσε ο γράφων. Έτσι δημιουργείται η ιστορία ενός τόπου, που στα χρόνια μας έχουμε την τάση να λησμονούμε.»


Με το σκεπτικό αυτό τώρα κάνω ένα βήμα πάρα πάνω και δημιουργώ την ιστοσελίδα αυτή που περιλαμβάνει και τους τρεις τόμους του βιβλίου.

 


Μέσα στα διάφορα κεφάλαιά του περιλαμβάνονται αντιπροσωπευτικά άρθρα, εργασίες, ιστορικές αναδρομές, σχέδια, ναυτιλιακά δρώμενα,


Σελίδες:  1  | 2